Browsing

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewAuthors / EditorsTitleTypeIssue Date
Zhang Jiaolong - 2020 - Transfer relations useful basisfor computer-aided...pdf.jpgZhang, Jiaolong ; Liu, Xian ; Yuan, Yong ; Mang, Herbert ; Pichler, Bernhard  Transfer relations: useful basisfor computer-aided engineeringof circular arch structuresArticle Artikel 30-Oct-2020