Acta Ichthyologica et Piscatoria

Title Titel
Acta Ichthyologica et Piscatoria
 
e-ISSN
1734-1515
 
ISSN
0137-1592
 
 
Publisher Herausgeber
WYDAWNICTWO AKAD ROLNICZEJ W SZCZECINIE
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
KAZIMIERZA KROLEWICZA 4, SZCZECIN, POLAND, 71550
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet