Title Titel
POSTEPY BIOLOGII KOMORKI
 
e-ISSN
2080-2218
 
ISSN
0324-833X
 
Publisher Herausgeber
POLSKIE TOWARZYSTWO ANATOMICZNE
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
CENTRUM MEDYCZNE KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO, UL. MARYMONCKA 99, WARSAW, POLAND,
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet