Title Titel
PROBLEMOS
 
e-ISSN
2424-6158
 
ISSN
1392-1126
 
Publisher Herausgeber
VILNIUS UNIV PRESS
 
Publisher's Address Herausgeber Adresse
9 SAULETEKIS AV, VILNIUS, Lithuania, LT10222
 
Listed in SCI Aufgelistet im SCI
 
Peer reviewed Begutachtet
 
Listed in DOAJ Aufgelisted im DOAJ