Project acronym Projekt Kurzbezeichnung
INGENIOUS
 
Project title Projekt Titel
INGENIOUS
 
Consortium Coordinator(s) Koordinator des Konsortiums
 
Project Coordinator Projektkoordinatorin
 
Status
IN PROGRESS