Correlation between fracture mechanics tests and life-prediction of elastomers (fracture of elastomers)


Project Acronym Projekt Kurzbezeichnung
Bruch von Elastomeren
 
Project Title (de) Projekttitel (de)
Correlation between fracture mechanics tests and life-prediction of elastomers (fracture of elastomers)
 
Consortium Coordinator Koordinator des Konsortiums
 
Principal Investigator Projektleiter_in