Full name Familienname, Vorname
Pikulina, Elena
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
PhD