Full name Familienname, Vorname
Pucher, Jürgen
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
Bakk.techn.