Full name Familienname, Vorname
Stefanoni, Giorgio
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
M.Sc.A.