Full name Familienname, Vorname
Ludl, Christian
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
Bakk.techn.