Full name Familienname, Vorname
Mitsch, Matthias
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
Bakk.techn.