Full name Familienname, Vorname
Zwanzinger, Thomas
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
Bakk.techn.