Full name Familienname, Vorname
Stamminger, Andreas
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
Bakk.techn.