Prefix title Titel (vorangestellt)
Dr.techn.
 
Full name Familienname, Vorname
Frisky, Aufaclav Zatu Kusuma