Full name Familienname, Vorname
Wang, Binbin
 
Publishes also as Publiziert auch als
B.B. Wang
Bin-Bin Wang
Wang, B.B.
Wang, Binbin
汪彬彬
 
Main Affiliation Organisations­zuordnung