Full name Familienname, Vorname
Grad-Gyenge, Laszlo
 
Postfix title Titel (nachgestellt)
MSc