Full name Familienname, Vorname
Boiadjieva, Tzvetanka
 
Publishes also as Publiziert auch als
Boiadjieva-Scherzer, Tzvetanka